Data v bezpečí

Data našich zákazníků střežíme jako oko v hlavě. Dbáme na to abychom zajistili vysoké standardy zabezpečení dat a splnili minimálně nároky směrnice GDPR. Proto je celé řešení SmartEconomy provozováno na v současné době nejbezpečnější cloudové platformě Microsoft Azure.

Microsoft Azure je cloudová služba, kterou lze vyřešit pronájem serverů, databází, úložišť, ochranu serverů a dat, weby, běh podnikového systému. Můžete ji využít i šířeji pro své podnikání a vše pohodlně a bezpečně propojit s účetním systémem.

Jaké přínosy může mít pro Vás účetní systém SmartEconomy, a které funkčnosti můžete v rámci Vašeho podnikání využít?

Pro vedení účetnictví využíváme mezinárodní podnikový systém Microsoft Dynamics NAV. Jedná se o systém, ve kterém lze řídit kompletní účetní i provozní agendu firmy, a to v různých měnách, legislativách i světových jazycích. Kromě vedení účetnictví a mezd, které pro Vás zajišťujeme, Vy můžete využívat moduly:

Prodejní faktury
Řízení prodejních objednávek
Slevy prodejních faktur
Alternativní dodací adresy
Přepravci
Správa objednávek prodejních vratek
Prodejní řádkové slevy
Prodejní řádkové ceny
Daň z prodeje
Intrastat
Sledování závazků a pohledávek
Nákupní faktury
Správa nákupních objednávek
Slevy nákupních faktur
Správa požadavků
Alternativní adresy objednávek
Správa objednávek nákupních vratek
Slevy nákupních řádků
Ceny nákupních řádků
Přímé dodávky
Prodejci/nákupčí

Správa kontaktů
Kampaně
Segmentace zákazníků
Obchodní příležitosti
Správa úkolů
Integrace s klientem MS Outlook
Klasifikace kontaktů
Řízení kampaně
Správa příležitostí
Správa interakce / dokumentů
Protokolování emailů
Řízení servisních zakázek
Řízení cen servisních úkonů
Řízení předmětů servisu
Správa servisních smluv
Plánování a dispečink

Prognóza cashflow
Analýzy účetních dat
Rozpočty
Konsolidace
Pojišťovnictví
Údržba
Dlouhodobý majetek
Více měn
Mezipodniková zaúčtování
Nákladové účtování
Sledování trendů a souvislostí
Zlepšení spolupráce a sdílení znalostí

Evidence zásob
Více skladů
Alternativní dodavatelé
Správa montáže
Přesuny mezi lokacemi
Náhrady zboží
Křížové odkazy zboží (Čárové kódy)
Neskladované zboží
Sledování zboží
Poplatky za zboží
Přihrádky
Rozpočet zboží
Slíbení zakázky
Inventura zásob
Naskladnění a vyskladnění
Příjemka na sklad
Dodávka ze skladu
Systémy správce skladu
Systém automatizovaného shromažďování dat
Skladové analýzy

Výrobní zakázky
Výrobní kusovníky
Správa verzí
Flexibilní výroba
Základní plánování dodávek
Prognóza poptávek
Základní kapacitní plánování
Strojní centra
Maximální vytížení

Základní zdroje
Správa kapacity
Více typů nákladů
Rozpočty / odhady
Fáze / úlohy / kroky
Plánování nákladů a času
Automatizovaná fakturace
Sledování využití zdrojů a jejich nákladů
Plánování kapacity
Předpovídání dostupnosti

Základní správa lidských zdrojů
Vícejazyčné dokumenty
Více jazyků systému
Časový rozvrh
Neomezené množství společností
Pobočka (jednotlivě)
Rozšířené texty
Fronta úloh pro automatizování procesů
Základní a rozšířené dimenze
Kódy příčiny a kódy původu

Zaměřte se na svůj cíl. Ostatní zajistí SmartEconomy!